Den första hoppbacken i Hindås kom på plats 1904 och 1932 tillkom den stora backen i betong. Hoppbacken har under de senaste åren förfallit i rask takt, men sommaren 2014 påbörjade ägaren Hindåsgården ett reparationsarbete. Hittills är kostnaden för reparation av bärande pelare 378 878 inkl moms. Enligt uppgift säger entreprenören att backen därmed är säkrad för åtminstone 50 år framöver. En hel del arbeten återstår dock, dels på en del pelare, däckets ovansida och även undersida, stålräcket ovan däck och trappräcke etc.
Förutom de arbeten som nu är gjorda ligger kalkylen på 2, 2 milj. Kostnaden för belysning blir betydande med framdragning av el, ledningar och armaturer. En bidragsansökan har lämnats in till Länsstyrelsen. Genom nytänkande och med ekonomisk hjälp från ett flertal aktörer, kanske det åter kan ordnas belysning på detta historiska minnesmärke.

Aktuell information hittar du på webbplatsen för Erik Boströms Stiftelse: http://hoppbacken.se/

”Med belysning blir backen för Hindås vad eifeltornet är för Paris” !!!

Det finns en officiell Facebookgrupp: https://www.facebook.com/groups/124833576010/?fref=ts Läs även artikel på GP: http://www.gp.se/nyheter/molndalharryda/1.2332130-nytt-hopp-for-hoppbacken

Jan Jörnmark, känd för att dokumentera övergivna platser, har också fotograferat hoppbacken, se bilderna på hans hemsida: www.jornmark.se

Läs artikel i Borås Tidning.

Sommaren 2009, i horisonten syns hoppbacken:

Foto: Mette Waldrop