Styrelsen för 2017 och fram till årsmötet 26 mars 2018 består av:

  • Ordförande Hans-Owe Sjöö – mobil: 073-398 98 61
  • Kassör Mette Waldrop
  • Ledamöter Daniel Scott, Anders Olsson, Christer Larsén, Niklas Andrén, Anders Norlin, Peter Lindborg
  • Suppleanter Anders Fors, Jan Gustafsson, Jack Olsson
  • Revisorer Richard Eggen, Britta Kjellander
  • Revisorsuppleant Mats Eriksson

Styrelsen tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Valberedning: Christina Abrahamsson (sammankallande),  Hasse Svensson, Morgan Benjaminsson

Våra stadgar

Vi tillhör riksorganisationen: Hela Sverige ska leva genom Göteborgsregionens Länsbygderåd

Skicka e-post till oss: info[at]hinkom.se

Medlemsavgiften är endast 100 kronor per hushåll och år.

OBS, vi har bytt bank!
Betala till vårt bankgiro 285-0063 eller med SWISH 1232620250