Styrelsen för 2016 och fram till årsmötet 2017 består av:

  • Ordförande: Hans-Owe Sjöö – mobil: 073-398 98 61
  • Kassör: Mette Waldrop
  • Ledamöter: Daniel Scott, Anders Olsson, Christer Larsén, Niklas Andrén, Anders Norlin, Peter Lindborg
  • Suppleanter: Anders Fors, Jan Gustafsson, Jack Olsson
  • Revisorer: Richard Eggen, Britta Kjellander
  • Revisorsuppleant: Mats Eriksson

Styrelsen tecknas av ordförande och kassör var för sig.
Valberedning: Lars Langemar (sammankallande),  Hasse Svensson, Morgan Benjaminsson

Våra stadgar

Vi tillhör riksorganisationen: Hela Sverige ska leva genom Göteborgsregionens Länsbygderåd

Skicka e-post till oss: info[at]hinkom.se

Medlemsavgiften är endast 100 kronor per hushåll och år. Betala till vårt plusgiro: 432 04 70-0 eller med SWISH 123 083 6718