Datum för eventuell städdag 2018 är ej bestämt ännu.